+ + F r e e d o*m

 F r e e d o m 

อิสระที่จะคิด

   อิสระที่จะเป็น

      อิสระที่จะเลือก

             อิสระที่จะทำ

  . . ...........   เพราะ ชีวิต คือ ความอิสระ

  จากนี้. .ผมจะเป็นนกน้อยที่บินล่องลอยบนท้องฟ้าอย่างอิสระ

  ภายใต้กรอบของท้องฟ้าที่กว้างใหญ่  คงมีพื้นที่อย่างเหลือเฟือ

  เพียงพอสำหรับอิสระภาพของนกน้อยนี้อีกครั้ง

  . . หลุดรั้งจากเครื่องพันธนาการของวันวาน

  พร้อมที่จะโบยบินอย่างมีความสุข 

 และจะไม่มีใครมาพรากความสุข ของผมไปได้อีกต่อไป . .

 

P S ..

- - ข อ ใ ห้ เ ธ อ เ ป็น .. ทอ้งฟ้ากว้าง.... 

และ ผม จะเป็นนกที่บินคู่ท้องฟ้านี้เอง . . ^^

- - คิดถึงบ้าน .. ป๊า &คุงแม่ แบบไม่ต้องมีคำบรรยาย

- - คิดถึงมู๋ ๆ ที่สุดของที่สุดของที่สุด . . .

 ดูแลตัวเองด้วยน๊า แอบเปนห่วง  (',^)/

- - ใกล้สอบกันแล้ว ดูแลตัวเองกันถ้วนหน้านะ อย่าหักโหมล่ะ สู้ ๆ

     Share

<< + + อยากจะลืม+ + อยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้ . . >>

Posted on Tue 10 Jul 2007 15:14

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

useless one
''
+ + อยากจะอยู่กับเธอให้นานกว่านี้ . .
+ + F r e e d o*m
+ + อยากจะลืม
+ + c o M i n B a c k
+ + F a ll ing In ... + C o m Pla in
+ + ม่ า ย รู้
+ + จ ะ เ ปิ ด เ ท อ ม แ ร้ น
+ + เ รื่ อ ย ๆ
+ + วั น ว่ า ง ข อ ง คุ ง กุ
+ + อ น า (ถ) โ ต มี่
+ + ป า ย เ ล่ น ก ะ น้ อ ง ๆ
= + จ า ส อ บ อี ก แ ว้ ว
กลับบ้านแระ
อยากว่ายน้ำ พรีส
พากษ์หนังง่า
สอบเสร็จแล้ววุ้ย เอิ๊ก ๆ
complain
1
unfortunate
แฮปปี้ ๆ เย้ ๆ
สอบ biophysical chemisy & micro com ง่ะ